Služby

ZPRACOVÁNÍ MEZD

 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • Kompletní zpracování měsíční mzdové agendy
 • Příprava elektronického příkazu k úhradě
 • Elektronický report přehledů na SSZ a ZP
 • Příprava Hlášení k záloze na pojistné a důchodové spoření
 • Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
 • Zpracování a odeslání statistik
 • Kompletní mzdové poradenství
 • Přejít na kontakt

ROČNÍ MZDOVÁ UZÁVĚRKA

 • Zpracování mzdových listů
 • Vypracování a odeslání evidenčních listů důchodového pojištění
 • Zpracování ročního zúčtování daní pro zaměstnance
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Zpracování vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Zpracování vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Zpracování vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Vypracování Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
 • Přejít na kontakt

KOMUNIKACE S ÚŘADY

 • Komunikace s úřady zajištěna elektronickou formou
 • Zastupování při jednáních a kontrolách prováděných SSZ, FÚ, ZP, ÚP
 • Přejít na kontakt